Waste Office Week 2013

Waste Office Week 2013 e естествено продължение на успешната кампания Green Office Week 2012. Всеки ден от седмицата бе фокусиран върху различен вид отпадък, характерен за всяка една организация – пластмаса, стъкло, хартия, метал, а последният ден бе посветен на иновативните идеи на служителите за опазването на околната среда по време на работа. Кампанията Waste Office Week 2013 се проведе в седмицата между 27 май и 1 юни в близо 30 български компании и организации и обхвана хиляди служители.

Green Office Week 2012

Първата по рода си в България интерактивна кампания, която имаше за цел да интегрира насоки за по-устойчиво екологично поведение и мотивация у служителите, да създаде по-приятна и здравословна работна атмосфера и да направи първата "крачка" към зелената и екологично отговорна политика на организациите. Green Office Week 2012  се проведе в седмицата между 4 и 8 юни и чрез няколко малки „зелени стъпки“ промени, отвътре навън, работната среда в компаниите и инициира по-устойчиво отношение към околната среда. Всеки ден от седмицата беше фокусиран върху проблемните зони, характерни за всяка една организация – енергия, отпадъци, транспорт, зелени покупки и други.

    

Green HR Forum 2012

Green HR Forum е събитие, което има за цел да представи съвременните тенденции в управлението и развитието на устойчив бизнес в България в областта на Green HR и налагането на устойчиви „зелени” практики в компаниите. Форумът запознa мениджърите на компаниите с иновативни и нестандартни начини за създаване и изпълнение на „зелени’ политики и устойчива комуникация в корпоративната среда, благодарение на международни и български специалисти в тази област.

      

Xmas Recycling Day 2012

Инициативата, която обедини отговорното отношение на служителите в компаниите към околната среда, сътвори креативна рециклирана коледна офис украса, спести ресурси, мотивира и сплоти екипите и създаде необикновено коледно настроение.
Ако искате да се включите през 2013 - моля вижте брошурата ТУК.

 

Cleantech Launch Event 2011

Конференцията Cleantech Bulgaria – Marketplace, Research and Funding е първото по рода си събитие, което подпомага и стимулира образуването на Cleantech общност в България. Събитието представи платформата Cleantech.bg  - иновативен Web 2.0 базиран работен инструмент, свързващ всички заинтересовани страни в сферата на чистите технологии и устойчивото развитие.