GREEN HR FORUM в думи:

"На хората им харесва да работят за добри каузи. В кризата е много лесно за много компании и служители да кажат, че не могат да контролират средата, в която живеят. Проучвания обаче сочат, че когато работят във фирма, която развива „зелени“ практики, хората чувстват, че имат контрол над тази среда." Катрин Барбар

"...„зелено“ ориентираното поведение започва от правилната политика към служителите на една компания." Катрин Барбар

"Най-важното при комуникацията с персонала е включването на висшето ръководство. По този начин се създава корпоративна култура, в която да бъдеш „зелен“ е нормално" Катрин Барбар

"За да се запитаме какво може да се направи, за да се промени и подобри средата, в която живеем, Първо трябва да изградим мисленето си върху въпроса: „Какво мога да направя лично аз?“ Катрин Барбар

"Управлението на прехода на една компания към състояние на “зелен бизнес” е на практика въпрос на управление на промяната. Ако трябва да свържем управлението на човешките ресурси в предприятието и зелените каузи на ръководството, то именно управлението на промяната е ключът към успеха – или неуспеха" Дору Драгомир

"Голямата цел на познанието е не самото знание, а действията, които предизвиква" Дору Дргомир

"Всеки път, когато търсите подкрепа за каузата си, вие разказвате история. Ако тя не е увлекателна, няма да получите подкрепата" Радина Ралчева

"Зелените екипи в компаниите могат да са агенти на промяната в работната среда" Марияна Хамънова

GREEN HR FORUM в снимки:
 

 

GREEN HR FORUM в цифри:


Смятате ли, че промяната към по-устойчиво поведение на компаниите идва именно от техните служители?
77.4% са отговорили да

Правят ли „зелените” инициативи Вас и екипа Ви по-сплотени?
65.9%  са отговорили да

Бихте ли дали своя принос за иновативни „зелени” практики в своя офис?
98.7  са отговорили да

 

Организатор

Cleantech Bulgaria

Съорганизатор

Go Green Communications

Официален домакин

Sofia Airport Center

Организационни партньори

InnerLook

Интериор

Mobexpert

Партньори

Global Compact Network Bulgaria CSR Bulgaria Солвей соди Atlantic club Вила Мелник БДВО Skipso Българска асоциация по рециклиране

Медийни партньори

BGONAIR News.bg mix media dir.bg Project media inews.bg SignCafe Stroi Media Econ bg Solar news Greentech

Creative

Creative Warriors Agency