Cleantech Bulgaria

Cleantech Bulgaria е организация с нестопанска цел, която има мисията да разпространява устойчивата култура на различни обществени и бизнес нива, интегрирайки иновативни методи за комуникация и реализация на "зелени" стратегии.

Нейната дейност е насочена в две направления:

Изграждане и развитие на българска Cleantech общност

Това се осъществява благодарение на първата в България интерактивна онлайн платформа, изцяло насочена към CLEAN TECHNOLOGIES и устойчиво развитие. Платформата е разработена по лиценз на английската  компания - SKIPSO (www.skipso.com) - мрежа от интернационално свързани платформи, работещи заедно в процeса на интегриране на иновативни решения, трансфер на ноу-хау и разработване на проекти в сектора на чистите технологии. Платформата Cleantech Bulgaria развива дейността си на две нива: вътрешно (обединявайки българската екосистема) и външно (свързва България с други клъстери, организации, фирми, инвеститори и глобалната Cleantech общност).

Платформата Cleantech Bulgaria предоставя отлична възможност за технологичен трансфер към страни с прогресивно развиваща се икономика, разширявайки спектъра на оперативните сектори като транспорт, устойчиво развитие, околна среда, енергетика, земеделие и др.. Платформата позволява управление на проекти и имиджови кампании на организации, работещи в сферата на чистите технологии, подкрепяйки ги в различните фази на реализация.

Развитие на иновативни и "зелени" бизнес стратегии и комуникация в компаниите

  • интегрирани услуги за изграждане на устойчива корпоративна политика и култура в компаниите, чрез специализирани услуги като Green Office & Green Team и Energize Your Office, които се реализират в съответсвие със спецификите и нуждите на всяка една компания.
  • организация на събития, кампании, инициативи като Green Office Week 2012, Green HR Forum, които имат за цел да създадат и развият устойчиво мислене и поведение във вътрешнофирмената среда и чрез иновативни световни практики да стартират дългосрочна "зелена" промяна в българския бизнес.
  • провеждане на Open Innovation Challenges – иновативен онлайн подход, използван на световния пазар, като един от успешните начини компаниите да достигат до най-иновативните решения за своя бизнес, разчитайки на външни експерти и специалисти. Метода дава възможност да се спестяват финансови, човешки  ресурси и има устойчив имиджов ефект.