Green Business Network | Bulgaria е клуб за устойчиво бизнес развитие, който ще организира регулярни бизнес срещи, изграждащи стратегически контакти и партньорства в тази сфера. В рамките на 5 бизнес закуски Green Business Netwоrk ще събере на едно място ключови представители на бизнеса, неправителствения сектор, международни, европейски и национални структури. Прогресивно развиващата се икономика налага нуждата от комуникационна платформа, в която да се обсъждат глобални икономически и социални тендeнции, свързани с развитието на „зелен” бизнес, зелени работни места, грижа за околната среда и служителите, нови бизнес перспективи, възможности и пазари.

Мисия и цели:

Мисията на Green Business Network е насърчаване на устойчивото корпоративно развитие на ключови организации, което може да бъде постигнато чрез взаимодействие и създаване на благоприятна бизнес среда. Целта е създаването на насоки за разработване на бизнес стратегия за позиционирането на България на световната „зелена” карта. Целеви посоки на срещите ще бъдат:

  • “Mapping” на екосистемата – какво е актуалното състояние на „зеления” бизнес в страната, които са заинтересованите страни, бариери пред развитието на сектора;
  • Откриване на нови хоризонти – прогнозиране, инвестицонни тенденции, инструменти в полза на бизнеса и политиката;
  • Подобряването на диалога между бизнеса и институционални европейски и национални структури.

Фокусът на срещите ще обхваща три нива: международно /световни и европейски тенденции и добри практики/, регионално / българския „зелен” бизнес в контекста на партньорстава в Централна и Източна Европа/, национално / успешни устойчиви модели в България/.

Членове на мрежата и гости на събитията ще бъдат:

  • CEO мениджъри на големи български компании в различни сфери на дейност
  • Председатели на НПО, Търговски камари и чуждестранни мисии и посолства
  • Представители на публични и общински администрации на национално и европейско ниво

График на срещи през  2014 година:

  • 27 февруари | Април | Юли | Октомври | Декември

 

Организатор

Cleantech Bulgaria

Официален домакин

SAC