Снимки

 

Презентации от конференцията:

   Дискусионен панел - Marketplace & Business Solutions

Clean Mobility - Александър Василев, General Motors Bulgaria

Energy Efficient World - Христо Христов, Schneider Electric Bulgaria

 

   Дискусионен панел - Clustering & Communication

Leveraging the Internet to Enable Cleantech Innovation - Карло Сорезина, Skipso Ltd.

Къстериране и комуникации - Марияна Хамънова, Cleantech Bulgaria

 

   Дискусионен панел - Research & Academia & NGOs

Партньорство между науката и бизнеса - Д-р Костадин Костадинов,
Българска академия на науките

Звена на конкурентоспособност в българската икономика - Кирил Петков,
Център за икономически стратегии и конкурентоспособност

Харта на електромобилността - Илия Левков, Индустриален клъстер "Електромобили"

 

   Дискусионен панел - Funding opportunities

Конкурентоспособност и иновации - Гергана Опанова, Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма

 

Cleantech Bulgaria в медиите

Организатори

Cleantech Bulgaria

Организационни партньори

Skipso Italian Cleantech Cluster

Creative

GoBox

Златни медийни партньори

Econ BG

С подкрепата на

Empower United Министерство на околната среда и водите Софена ABEA

Медийни партньори

iNews b2b magazine BioLife Greentech BNR Events.BG EBF Sign Cafe Enterprise Bulgarian Business Week EventBox Slides.BG Pixel Media Stroi Media Project Media SolarNews Biomass Wind Biofuels